Συνέδριο Ε.Ε.Δ.: «Συνταγματική Αναθεώρηση», Φεβ. 2014 | 1o Ετήσιο Συνέδριο Ε.Ε.Δ., Απρίλιος 2014 |
Συνέδριο «Διοικητική Δικαιοσύνη» Ε.Ε.Δ., Δεκέμβριος 2014 | Επιστημονικές εκδηλώσεις Ε.Ε.Δ. 2013-2014
|Επιστημονικές εκδηλώσεις Ε.Ε.Δ. Φεβρουαρίου-Μαΐου 2015 | 2o Ετήσιο Συνέδριο Ε.Ε.Δ., Μάιος 2015

Ιστοσελίδα Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ)

Η Ένωση Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ) είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με νομική προσωπικότητα με σκοπό την επιστημονική προαγωγή του Δημοσίου Δικαίου.

Αίτηση εγγραφής στην ΕΕΔ      Διοικητικό Συμβούλιο 2021-2023

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ (ΕΕΔ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 9ου ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ 29 και 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΝΙΩΝ. ΒΙΒΛΙΟ 8ου ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

--ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

--ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

--ΒΙΒΛΙΟ 8ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΕΔ

Διαδικτυακή Εκδήλωση Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων σε συνεργασία με το Εργαστήριο Συνταγματικών Ερευνών του Τομέα Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ

«Η αρχή της υπεροχής του Eνωσιακού Dικαίου»
ΤΕΤΑΡΤΗ 26 Μαΐου 2021, 17:30,

Ελεύθερα προσβάσιμη διαδικτυακά από το youtube live της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ), την σελίδα στο Facebook και στην ιστοσελίδα της ΕΕΔ

Χαιρετισμός-Εισαγωγή:
Δρ. Βασίλης Γ. Τζέμος, Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ), Δικηγόρος, Επίκουρος Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου και Οικονομικών Θεσμών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Πρόεδρος:
Θεοδώρα Αντωνίου, Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δικηγόρος, Διευθύντρια του Εργαστηρίου Συνταγματικών Ερευνών του Τομέα Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Ομιλητές:
Αστέριος Πλιάκος,, Καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής του Επιστημονικού Περιοδικού «Ευρωπαϊκό Δίκαιο»,
«Κράτος Δικαίου και υπεροχή του Δικαίου της ΕΕ»
Χαράλαμπος Τσιλιώτης, Επίκουρος Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Δικηγόρος,
«Συνταγματικό θεμέλιο της αρχής της υπεροχής του ενωσιακού δικαίου»
Νικόλαος Παπασπύρου, Επίκουρος Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, «Τα κράτη μέλη της ΕΕ ως φορείς κυριαρχίας»
Βασιλική Χρήστου, Επίκουρη Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
«Η υπεροχή του ενωσιακού δικαίου μεταξύ ελέγχου ultra vires και συνταγματικής ταυτότητας με αφορμή την απόφαση της 21ης Απριλίου 2021 του Conseil d’ Etat»
Νικόλαος Σημαντήρας, ΔΝ, Δικηγόρος, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στον Τομέα Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής Αθηνών,
«To θεωρητικό υπόβαθρο της στάσης του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου της Γερμανίας έναντι της ΕΕ. Συνταγματική λογική και κριτική των αποφάσεων Gauweiler και Weiss»
Διαδικτυακή Εκδήλωση Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων

«Το νέο νομικό πλαίσιο για τις Δημόσιες Συμβάσεις»
ΤΕΤΑΡΤΗ 19 Μαΐου 2021, 18:00,

Ελεύθερα προσβάσιμη διαδικτυακά από το youtube live της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ), την σελίδα στο Facebook και στην ιστοσελίδα της ΕΕΔ

Πρόεδρος:
Δρ. Βασίλης Γ. Τζέμος, Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ),Δικηγόρος, Επίκουρος Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου και Οικονομικών Θεσμών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ομιλητές:
Γεώργιος Δελλής,, Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δικηγόρος Πρόεδρος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για το νέο νομικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων,
«Εισαγωγή στις τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 με το νέο νόμο 4782/2021»
Δημήτριος Πυργάκης, Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ), Μέλος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για το νέο νομικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων,
«Οι νέες διατάξεις για την έννομη προστασία κατά την σύναψη δημοσίων συμβάσεων»
Μαρία Καραμανώφ, Αντιπρόεδρος Συμβουλίου της Επικρατείας, Παρέμβαση
Ηλίας Μικρουλέας, Δ.Ν. Δικηγόρος, Μέλος του ΔΣ της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ), Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης,
«Συμπλήρωση και αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών: Όψεις της κάμψης της αρχής της τυπικότητας»


Διαδικτυακές Εκδηλώσεις Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων

Η Ένωση Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ) διοργανώνει και αυτή την χρονιά, λόγω των υγειονομικών συνθηκών κατ΄ εξαίρεση διαδικτυακά μέσω zoom webinar, Επιστημονικές Εκδηλώσεις - Σεμινάρια που θα λαμβάνουν χώρα την περίοδο Μαϊου –Ιουνίου 2021 και ημέρα Τετάρτη.
Οι δύο πρώτες επιστημονικές εκδηλώσεις του νέου 16ου κύκλου με τίτλο «Επίκαιρα ζητήματα Ευρωπαϊκού Δημοσίου Δικαίου» θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 19 Μαϊου 2021 6 ΜΜ και την Τετάρτη 26 Μαίου 2021 5.30 ΜΜ.
1. ΤΕΤΑΡΤΗ 19.5.2021 6 ΜΜ,
2. ΤΕΤΑΡΤΗ 26.5.20201 5.30 ΜΜ σε συνεργασία με Εργαστήριο Συνταγματικών Ερευνών Τομέα Δημοσίου Δικαίου Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Βιβλίο 7ου Ετήσιου Επιστημονικού Συνεδρίου Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ)
Διαδικτυακά, Αθήνα, 30 Ιουνίου-1 Ιουλίου 2020.
Β. Τζέμος (Επιμ.): «ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΧΑΜΕΝΟ ΕΔΑΦΟΣ»
      8ο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ (ΕΕΔ), Τρίτη 2 και Τετάρτη 3 Μαρτίου 2021, Ελεύθερα προσβάσιμο διαδικτυακά μέσω youtube live, facebook και ιστοσελίδας
Θεματικές ενότητες του Συνεδρίου:
- Συνταγματική ιστορία: 200 χρόνια Ελληνικού Κράτους
- Θεμελιώδη δικαιώματα και πανδημία
- Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (ΧΘΔΕΕ)
- Μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος
- Ταμείο ανάκαμψης της ΕΕ
- Επίκαιρα ζητήματα Φορολογικού Δικαίου
- Η δικονομία του Ελεγκτικού Συνεδρίου
- Επίκαιρα ζητήματα Δημοσίων Συμβάσεων
- Μεταρρύθμιση του ΕΣΥ
- Επίκαιρα ζητήματα Δικαίου του Περιβάλλοντος και Πολεοδομικού Δικαίου
- Οικονομική ανάλυση του Δημοσίου Δικαίου
- Δημόσια Διοίκηση: Zητήματα ΑΣΕΠ, επιτελικού κράτους, κωδικοποίησης, ρύθμισης αρμοδιοτήτων μεταξύ κεντρικής διοίκησης, αποκεντρωμένης διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης, οικονομικών θεσμών, αναδιοργάνωσης Μέσων Μαζικών Μεταφορών (ΜΜΜ) και ψηφιακής διακυβέρνησης

Εκ μέρους του Δ.Σ. και της Επιστημονικής και Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου
Δρ. Βασίλης Γ. Τζέμος
Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ)


Διαδικτυακή Εκδήλωση Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων


Τα θεμελιώδη δικαιώματα μετά την επίδραση της οικονομικής κρίσης και της υγειονομικής πανδημίας
ΤΡΙΤΗ 1 Δεκεμβρίου 2020, 18:00,

Χαιρετισμός-Εισαγωγή:
Δρ. Βασίλης Γ. Τζέμος, Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ)
Συντονιστής:
Κωνσταντίνος Χρυσόγονος, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Δικηγόρος, τ. Ευρωβουλευτής
Ομιλητές:
Σπυρίδων Βλαχόπουλος, Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Πρόεδρος Ιδρύματος Τσάτσου, Δικηγόρος
Ξενοφών Κοντιάδης, Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Πρόεδρος Ιδρύματος Τσάτσου, Δικηγόρος
Ιωάννης Α. Τασόπουλος, Καθηγητής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Διονύσιος Φιλίππου, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ, Δικηγόρος
Διαδικτυακή Ημερίδα Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου:


Β. Γ. Τζέμος (Επιμέλεια): «Δίκαιο των Προσλήψεων. Νόμος του ΑΣΕΠ Ερμηνεία κατ΄ άρθρον.»
Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, 2020.
ΤETAPTH 25 NOEMBΡΙΟΥ 2020, 14:00,


Ομιλητές:
Παναγιώτης Θεοδωρικάκος, Υπουργός Εσωτερικών
Ιωάννης Καραβοκύρης, Πρόεδρος του ΑΣΕΠ, τ. Πρόεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου
Ιωάννης Σακέλλης, Σύμβουλος ΑΣΕΠ, Ομότιμος Καθηγητής και τ. Αντιπρύτανης Παντείου Πανεπιστημίου
Ήβη – Αγγελική Μαυρομούστακου, Σύμβουλος ΑΣΕΠ, Καθηγήτρια και Διευθύντρια Εργαστηρίου Δημόσιας Πολιτικής και Διοίκησης Πανεπιστημίου Κρήτης, Συνεργάτης έργου
Δρ. Βασίλης Γ. Τζέμος, Σύμβουλος ΑΣΕΠ, Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ), Επιμελητής έργου
Αρχαιρεσίες για την εκλογή ΔΣ

Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή του νέου ΔΣ (για την περίοδο 2021-2023) της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ), θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά με ψηφοφορία στην ηλεκτρονική διεύθυνση enwsiellinwndimosiologwn@gmail.com την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020 και ώρες 8.00 ΠΜ - 15. 00.
Υποψηφιότητες για τις θέσεις α) Πρόεδρου ή β) Μέλους ΔΣ, υποβάλλονται και αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο: info@dimosiodikaio.gr μέχρι και την Δευτέρα 14.12.2020 και ώρα 19.30 ΜΜ.Αναδημοσιεύουμε από το Βήμα της Κυριακής επίκαιρο άρθρο του Προέδρου της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ) Δρ. Βασίλη Γ. Τζέμου για το νέο νομοσχέδιο για τις προσλήψεις στο Δημόσιο
Κάντε κλικ εδώ 

      Επιστημονική Ημερίδα:
«H λειτουργία της Δικαιοσύνης και το δεύτερο «κύμα» περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας»

Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2020, 18:00,

Συντονιστής:
Δρ. Βασίλης Γ. Τζέμος, Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ)
Ομιλητές:
Δημήτριος Φινοκαλιώτης, Δικηγόρος, Μέλος του ΔΣ του ΔΣΘ και του ΔΣ της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ), Υποψήφιος ΔΝ, ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου
Αθανάσιος Ζούπας, Δικηγόρος, Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών
Δημήτριος Ε. Φούτσης, Δικηγόρος Αθηνών, LLM (Bonn)
Στυλιανός Δ. Μαυρίδης, Αντιπρόεδρος ΔΣΘ, Μεταδιδάκτορας Δημοσιονομικού Δικαίου Νομικής ΑΠΘ, Ειδικός Επιστήμονας Νομικής ΔΠΘ, Δικηγόρος7ο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ (ΕΕΔ)
Το ετήσιο επιστημονικό συνέδριο είναι ο χώρος επιστημονικής συνάντησης και εποικοδομητικής ανταλλαγής απόψεων των Μελών της Ένωσης Δημοσιολόγων από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.


1ο μέρος

Σύνδεσμοι Παρακολούθησης:


Θεματικές ενότητες του Συνεδρίου:
- Θεμελιώδη (Ατομικά, Κοινωνικά και Πολιτικά) Δικαιώματα και ιδίως ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (ΧΘΔΕΕ)
- Συνταγματική Αναθεώρηση: Αποτίμηση
- Διοικητική Δικαιοσύνη
- Επίκαιρα ζητήματα Φορολογικού Δικαίου
- Επίκαιρα ζητήματα Δημοσίων Συμβάσεων
- Κτηματολόγιο, δασικοί χάρτες και επίκαιρα ζητήματα Δικαίου του Περιβάλλοντος
- Δημόσια Διοίκηση: Zητήματα ΑΣΕΠ, «επιτελικού κράτους», κωδικοποίησης και ηλεκτρονικού μετασχηματισμού
- O αντικαπνιστικός νόμος
- Ο νέος ασφαλιστικός νόμος και το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα
- Η εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας στους επιμέρους κλάδους του δικαίου

Τελικό Πρόγραμμα

Εκ μέρους του Δ.Σ. και της Επιστημονικής και Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου
Δρ. Βασίλης Γ. Τζέμος
Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ)


«Β. ΤΖΕΜΟΣ (Επιμ.), «ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ. ΝΟΜΟΣ TOY ΑΣΕΠ (Ν.2190/1994). ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΤ΄ ΑΡΘΡΟ, 2020»
Κυκλοφόρησε χθες από τις εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη το νέο βιβλίο υπό την Επιστημονική Διεύθυνση - Επιμέλεια του Προέδρου της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ) και Συμβούλου του ΑΣΕΠ Δρ. Βασίλη Γ. Τζέμου «ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ. ΝΟΜΟΣ TOY ΑΣΕΠ (Ν.2190/1994). ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΤ΄ ΑΡΘΡΟ.»

afisa

      

Άρθρο του Προέδρου της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων Βασίλη Γ. Τζέμου στην Καθημερινή για την απόφαση του Γερμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου για το πρόγραμμα PSPP της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
Κάντε κλικ εδώ 

      Βιβλίο 6ου Ετήσιου Επιστημονικού Συνεδρίου Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ) σε συνεργασία με Δ. Σ. Πατρών (Δ. Σ. Π.)
Πάτρα, 12-13 Απριλίου 2019.
Β. Τζέμος (Επιμ.): «Το Δημόσιο Δίκαιο σε αμηχανία»
      ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΤΟ ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 1,2/2020 TOY ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ «ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ» ΜΕ ΘΕΜΑ COVID-19

Δημοσιεύτηκε το Ειδικό Τεύχος για τον Covid-19 που είναι και το 1ο Διπλό (1,2/2020) Τεύχος του Έτους 2020, του Ελεύθερα Προσβάσιμου Ηλεκτρονικού Επιστημονικού Περιοδικού ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ (www.publiclawjournal.com). Το νέο τεύχος περιλαμβάνει 8 νέες πρωτότυπες και αδημοσίευτες μελέτες των Β. Τζέμου, Γ. Ανδρουτσόπουλου, Ι. Κοϊμτζόγλου, Δ. Φινοκαλιώτη, Κ. Μαργαρίτη, Ν. Παπαχρήστου, Μ. Οικονόμου και Ε. Παλιούρα για τον Covid-19. Καλή ανάγνωση

Συνεχίζεται κανονικά (στο info@dimosiodikaio.gr) η υποβολή άρθρων και για άλλα ζητήματα. Τα άρθρα που θα εγκριθούν από την επιστημονική επιτροπή με το σύστημα peer review θα δημοσιευθούν στα επόμενα τεύχη του περιοδικού για το έτος 2020
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.      

      

Αναδημοσιεύουμε από την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ της 28ης Απριλίου άρθρο με τίτλο Θεμελιώδη Δικαιώματα, Αναλογικότητα και Πανδημία του Προέδρου της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ) Δρ. Βασίλη Γ. Τζέμου
Κάντε κλικ εδώ 

      Η αναλογικότητα των περιοριστικών μέτρων είναι ένα από τα σημαντικά ζητήματα στον δημόσιο διάλογο. Αναρτάται, επικαιροποιημένο με αναφορές και στον Covid 19, το άρθρο του Προέδρου της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ) Βασίλη Γ. Τζέμου για την αρχή της αναλογικότητας, που είχε δημοσιευτεί σε προηγούμενη εκδοχή στο περιοδικό Διοικητική Δίκη, Τεύχος 2/2019. Καλή ανάγνωση.

      Επιστημονικό Περιοδικό Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ): «ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ»

Προσκαλούνται σταθερά τα μέλη της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ) να υποβάλουν ηλεκτρονικά (στο info@dimosiodikaio.gr) πρωτότυπες και αδημοσίευτες επιστημονικές μελέτες (ως 6000 λέξεις) και βιβλιοπαρουσιάσεις (ως 1500 λέξεις) και πρόσφατες σημαντικές δικαστικές αποφάσεις προς δημοσίευση (αναλυτικές πληροφορίες σε http://www.publiclawjournal.com,  http://www.dimosiodikaio.gr και στην σελίδα της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων στο facebook).

Δημοσιεύτηκε στον ιστοτόπο reporter.gr πακέτο προτάσεων για να μη χαθεί η ευκαιρία της Αναθεώρησης του Συντάγματος του Δ/ντή του Επστημονικού Περιοδικού ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ (http://www.publiclawjournal.com) και Συμβούλου του ΑΣΕΠ Βασίλη Γ. Τζέμου.
Κάντε κλικ εδώ για να το διαβάσετε.Επιστημονική Ημερίδα στην Θεσσαλονίκη Νοεμβρίου 2019

H Ένωση Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ) σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης (ΔΣΘ) και τον τομέα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. διοργανώνει Επιστημονική Ημερίδα με θέμα:

«ΤΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣτΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕλΣυν ΚΑΙ Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ».

afisa
Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019, 18:00 - 20:00,
Συνεδριακό Κέντρο Τράπεζας Πειραιώς Κατούνη 12-14, Λαδάδικα, 3ος όροφος

Χαιρετισμοί:
Κωνσταντίνος Χρυσόγονος, Διευθυντής του Τομέα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης και Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ., Δικηγόρος, τ. Ευρωβουλευτής

Ευστάθιος Κουτσοχήνας, Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΔΣΘ)

Προεδρία:
Βασίλης Γ. Τζέμος, Διδάκτωρ Συνταγματικού και Ευρωπαϊκού Δικαίου (Freiburg), Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ), Δικηγόρος, Σύμβουλος ΑΣΕΠ

Ομιλητές:
Δημήτριος Φινοκαλιώτης, Μέλος του ΔΣ της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων και του ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΔΣΘ), Δικηγόρος
Στυλιανός Μαυρίδης, Α' Αντιπρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΔΣΘ), Δ.Ν., Δικηγόρος
Βαρβάρα Μπουκουβάλα, Δ.Ν., Πρωτοδίκης Διοικητικών Δικαστηρίων
Η είσοδος είναι ελεύθερη.Επιστημονική Ημερίδα Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων:
«Ο ΧΑΡΤΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΧΘΔΕΕ) ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ»


afisa
Βιβλιοπαρουσίαση στην Θεσσαλονίκη- Ημερίδα με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου:
Β. Γ. Τζέμος (Eπιστημονική Διεύθυνση-Επιμέλεια) «Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Ερμηνεία κατ΄ άρθρον.» 2η πλήρως επικαιροποιημένη έκδοση, Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, 2019, σ. 704.
ΤΡΙΤΗ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019, 18:30,
Ωδείο Δράμας, Βεργίνας 220, ΔράμαΕπιστημονική Ημερίδα στην Ζάκυνθο:
H Ένωση Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ) διοργανώνει σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Ζακύνθου (ΔΣΖ) και το ΤΕΕ Ζακύνθου Επιστημονική Ημερίδα στην Ζάκυνθο με θέμα:
«Δημόσιο Δίκαιο και Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη».
afisa
Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 6.30 ΜΜ,
(Αίθουσα Εκδηλώσεων Λέσχης «Ο Ζάκυνθος», Πλατεία Αγίου Μάρκου)
Η είσοδος είναι ελεύθερη.
Επισυνάπτεται το τελικό πρόγραμμα της επιστημονικής ημερίδας.1. Το Επιστημονικό Περιοδικό «ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ» (www.publiclawjournal.com) στα πλαίσια των συνεχών προσπαθειών βελτίωσής του, θα λειτουργεί εφεξής με το διεθνώς αναγνωρισμένο σύστημα peer rewiew. Τα αποστελλόμενα προς δημοσίευση στο περιοδικό άρθρα, εκτός από αυτά που στηρίζονται σε εισηγήσεις που έχουν παρουσιαστεί σε συνέδρια και ημερίδες της Ένωσης, θα εξετάζονται, χωρίς να φαίνεται το όνομα του συγγραφέα, από μέλη της Επιστημονικής και της Συντακτικής Επιτροπής, που θα υποβάλουν παρατηρήσεις-προτάσεις στους συγγραφείς, πριν την έγκριση της δημοσίευσης.
2. Στα πλαίσια της ανασυγκρότησης της Συντακτικής Επιτροπής του Επιστημονικού Περιοδικού «ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ» της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ) προσκαλούνται Μέλη της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ) που ενδιαφέρονται να στελεχώσουν την Συντακτική Επιτροπή να αποστείλουν mail μέχρι και την Κυριακή 25 Αυγούστου 2019 στο info@dimosiodikaio.gr εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον τους και επισυνάπτοντας ένα σύντομο βιογραφικό. Η συμμετοχή στην Συντακτική Επιτροπή είναι άμισθη. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι Αθηνών ή Θεσσαλονίκης το επόμενο διάστημα. Η Επιτροπή θα στελεχωθεί με 5 μόνιμους κάτοικους Αθήνας και 2 Θεσσαλονίκης. Θα ακολουθήσουν συνεντεύξεις με τους υποψηφίους που θα προκριθούν, τέλη Αυγούστου και μέχρι το τέλος της πρώτης εβδομάδας του Σεπτέμβρη. Η νέα συντακτική επιτροπή θα λειτουργήσει από το Τεύχος 3/2019, μέσα Σεπτέμβρη.Δημοσιεύτηκε στο νέο τεύχος 2/2019 του Επιστημονικού Περιοδικού «Διοικητική Δίκη» των Εκδόσεων Παναγιώτη Σάκκουλα Αθήνα, Θεσσαλονίκη η μελέτη του Προέδρου της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (http://www.dimosiodikaio.gr), Διευθυντή του Επστημονικού Περιοδικού ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ (http://www.publiclawjournal.com) και Συμβούλου του ΑΣΕΠ Βασίλη Γ. Τζέμου με τίτλο: Η «ώριμη» αναλογικότητα.
Αναδημοσιεύεται συνημμένο το άρθρο.Βιβλίο 5ου Ετήσιου Επιστημονικού Συνεδρίου Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ) σε συνεργασία με Δ. Σ. Βόλου
Βόλος 11-12 Μαΐου 2018.
Β. Τζέμος (Επιμ.): «Επίκαιρα Ζητήματα Δημοσίου Δικαίου»
      6ο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ (ΕΕΔ) σε συνεργασία με Δικ. Σύλλογο Πατρών, Πάτρα, 12 και 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
Το ετήσιο επιστημονικό συνέδριο, που συνδιοργανώνεται με τους τοπικούς Δικηγορικούς Συλλόγους, είναι ο χώρος επιστημονικής συνάντησης και εποικοδομητικής ανταλλαγής απόψεων των Μελών της Ένωσης Δημοσιολόγων από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

1ο μέρος2ο μέροςafisa
Θεματικές ενότητες του Συνεδρίου:
- Επίκαιρα ζητήματα Φορολογικού Δικαίου
- Επίκαιρα ζητήματα Δημοσίων Συμβάσεων
- Σχέσεις Kράτους – Eκκλησίας
- Ιδιωτικά Πανεπιστήμια
- Κράτος δικαίου σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο
- Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (ΧΘΔΕΕ)
- Διοικητική Δικαιοσύνη
- Μειώσεις μισθών και συντάξεων: Πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις, διοικητική συμμόρφωση
- ΑΣΕΠ, Σύνταγμα και Δίκαιο των Προσλήψεων
- Επίκαιρα ζητήματα Δικαίου των Ο.Τ.Α.
- Η εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) στο Δημόσιο και στις τουριστικές επιχειρήσεις
- Κτηματολόγιο, δασικοί χάρτες και επίκαιρα ζητήματα Δικαίου του Περιβάλλοντος

Αναλυτικό πρόγραμμα του συνεδρίουΕκ μέρους του Δ.Σ. και της Επιστημονικής και Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου
Δρ. Βασίλης Γ. Τζέμος
Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ)

Βάσει των αποτελεσμάτων των πρόσφατων εκλογών και μετά την συγκρότησή του σε σώμα το νέο ΔΣ της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ) για την περίοδο 2019-2021 είναι το εξής:
Τζέμος Βασίλειος (Πρόεδρος)
Πυργάκης Δημήτριος (Αντιπρόεδρος)
Πραβίτα Μαρία-Ηλιάνα (Γραμματέας)
Κουτσαύτη Αναστασία (Ταμίας)
Φινοκαλιώτης Δημήτριος (Αναπληρωτής Ταμίας)
Μικρουλέας Ηλίας, Δέγλερης Παναγιώτης, Σακελλαρίου Αριστοτέλης, Ζορμπάς Πάρης, Παπακωνσταντίνου Απόστολος, Κίτσος Ιωάννης, Κοϊμτζόγλου Ιωάννης (τακτικά μέλη)
Νικολάου Ηλιάνα, Μαργαρίτης Κωνσταντίνος, Παπαχρήστος Νικόλαος, Μπουζιάς Αστέριος (αναπληρωματικά μέλη)


Δρ. Βασίλης Γ. Τζέμος
Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ)

Πρακτικά 4ου Συνεδρίου Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ) «ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟY ΔΙΚΑΙΟY»      Επιστημονική Ημερίδα Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ) 7/2/2018:
«Πλειστηριασμοί και Δημόσιο Δίκαιο»Άρθρο του Προέδρου της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ) Βασίλη Γ. Τζέμου για τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και τα μέτρα λιτότητας στην Ευρώπη στο blogdroiteuropéen.

      

Πρακτικά 3ου Συνεδρίου Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ) «ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ:ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»      2η Επιστημονική Ημερίδα Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ) 28/2/2017:
«Η αγωγή αποζημίωσης στη διοικητική δίκη »Επιστημονική Ημερίδα Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ) σε συνεργασία με Δικηγορικό Σύλλογο Πατρών, 20/1/2017:
«ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ»Βιβλίο 2ου Ετήσιου Επιστημονικού Συνεδρίου με πρόσκληση υποβολής papers Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ) σε συνεργασία με ΔΣΘ
Θεσσαλονίκη 15-16 Μαίου 2015. Β. Τζέμος (Επιμ.):
«Επίκαιρα Ζητήματα Δημοσίου Δικαίου»
      Πρακτικά 1ου Συνεδρίου Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ) «ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ»      

Copyright © 2013-2021 Ένωση Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ). Τα περιεχόμενα των άρθρων είναι ευθύνη των συγγραφέων. Για τεχνικά ζητήματα επικοινωνήστε με το Webmaster

Free Website Templates