Έτος 2023 (1), Τεύχος 1

Μελέτες:

Οδυσσέας Σπηλιόπουλος, Η θεμελιώδης αρχή της μη διάκρισης στο διεθνές εμπόριο αγαθών υπό το φως της νομολογίας του ΠΟΕ σ. 1

Διονύσιος Φιλίππου, Ανατιμήσεις – Κρατική Παρέμβαση – Σύνταγμα σ. 37

Μιχαήλ Φεφές, Κοινωνικά υπεύθυνες δημόσιες συμβάσεις σ. 46

Στυλιανός Μαυρίδης/Ιωάννα Συκούδη, Η αναθεώρηση του συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης στην μετα- κορονοϊό εποχή σ. 58

Νικόλαος Κοσμίδης, Ανατιμήσεις βασικών αγαθών και δίκαιο του ανταγωνισμού σ. 66

Απόστολος Παπακωνσταντίνου, Η νομολογιακή πρόσληψη του θεσμού της μεταφοράς συντελεστή δόμησης σ. 81

Ελένη Μπάρμπα, Η αίτηση του άρθρου 66 του ν. 4646/2019 για την απαλλαγή των διοικούντων από την αλληλέγγυα ευθύνη σε σχέση με την εκκρεμή δίκη της ανακοπής. Νομολογία των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων σ. 89

Άννα Πρεβενά, Οι δημόσιες συμβάσεις στον τομέας της άμυνας και της ασφάλειας. Το ισχύον ειδικό νομικό καθεστώς του ν. 3978/2011 όπως ισχύει – Ιδιαιτερότητες και αντιστοιχίες με τις διατάξεις του ν.4412/2016 σ. 94

Απόστολος Φαρδής, Ο φορολογικός σχεδιασμός των Ευρωπαϊκών Τραπεζών: διαφορά , μετατόπιση και ελαστικότητα των κερδών. Η ελληνική περίπτωση σ. 109

 

Νομολογία:

Πρόσφατη Νομολογία σ. 126