Αίτηση Εγγραφής

Αίτηση Εγγραφής στην Ένωση Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ)

 

Υποβάλω  προς το ΔΣ της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ) αίτηση για έγγραφη ως μέλος στην Ένωση Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ). Βεβαιώνω ότι πληρώ τις προβλεπόμενες βάσει του καταστατικού της ΕΕΔ προϋποθέσεις (μέλη γίνονται Διοικητικοί Δικαστές, Καθηγητές Δημοσίου Δικαίου, Διοικητικής Επιστήμης και Ευρωπαϊκού Δικαίου, Ειδικοί Επιστήμονες Ανεξαρτήτων Αρχών, Νομικοί Σύμβουλοι του Κράτους, Δικηγόροι, Ασκούμενοι Δικηγόροι, Νομικοί, Διοικητικοί Επιστήμονες, Πολιτικοί Επιστήμονες, Πτυχιούχοι ΑΕΙ με μεταπτυχιακό στο Δημόσιο Δίκαιο (Διοικητική Επιστήμη, Ευρωπαϊκό Δίκαιο) ή πολυετή επαγγελματική ειδίκευση στο Δημόσιο Δίκαιο (Διοικητική Επιστήμη, Ευρωπαϊκό Δίκαιο)).

7 + 13 =