2η Επιστημονική Ημερίδα Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ)28/2/2017:
«Η αγωγή αποζημίωσης στη διοικητική δίκη»