Διαδικτυακή Εκδήλωση Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων σε συνεργασία με το Εργαστήριο Συνταγματικών Ερευνών του Τομέα Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ

«Η αρχή της υπεροχής του Eνωσιακού Δικαίου»

ΤΕΤΑΡΤΗ 26 Μαΐου 2021, 17:30,

Ελεύθερα προσβάσιμη διαδικτυακά από το youtube live της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ), την σελίδα στο Facebook και στην ιστοσελίδα της ΕΕΔ

Χαιρετισμός-Εισαγωγή:
Δρ. Βασίλης Γ. Τζέμος, Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ), Δικηγόρος, Επίκουρος Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου και Οικονομικών Θεσμών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Πρόεδρος:
Θεοδώρα Αντωνίου, Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δικηγόρος, Διευθύντρια του Εργαστηρίου Συνταγματικών Ερευνών του Τομέα Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Ομιλητές:
Αστέριος Πλιάκος,, Καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής του Επιστημονικού Περιοδικού «Ευρωπαϊκό Δίκαιο»,
«Κράτος Δικαίου και υπεροχή του Δικαίου της ΕΕ»
Χαράλαμπος Τσιλιώτης, Επίκουρος Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Δικηγόρος,
«Συνταγματικό θεμέλιο της αρχής της υπεροχής του ενωσιακού δικαίου»
Νικόλαος Παπασπύρου, Επίκουρος Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, «Τα κράτη μέλη της ΕΕ ως φορείς κυριαρχίας»
Βασιλική Χρήστου, Επίκουρη Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
«Η υπεροχή του ενωσιακού δικαίου μεταξύ ελέγχου ultra vires και συνταγματικής ταυτότητας με αφορμή την απόφαση της 21ης Απριλίου 2021 του Conseil d’ Etat»
Νικόλαος Σημαντήρας, ΔΝ, Δικηγόρος, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στον Τομέα Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής Αθηνών,
«To θεωρητικό υπόβαθρο της στάσης του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου της Γερμανίας έναντι της ΕΕ. Συνταγματική λογική και κριτική των αποφάσεων Gauweiler και Weiss»