Διαδικτυακές Εκδηλώσεις Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων

Η Ένωση Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ) διοργανώνει και αυτή την χρονιά, λόγω των υγειονομικών συνθηκών κατ΄ εξαίρεση διαδικτυακά μέσω zoom webinar, Επιστημονικές Εκδηλώσεις – Σεμινάρια που θα λαμβάνουν χώρα την περίοδο Μαϊου –Ιουνίου 2021 και ημέρα Τετάρτη.

Οι δύο πρώτες επιστημονικές εκδηλώσεις του νέου 16ου κύκλου με τίτλο «Επίκαιρα ζητήματα Ευρωπαϊκού Δημοσίου Δικαίου» θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 19 Μαϊου 2021 6 ΜΜ και την Τετάρτη 26 Μαίου 2021 5.30 ΜΜ.
1. ΤΕΤΑΡΤΗ 19.5.2021 6 ΜΜ,
2. ΤΕΤΑΡΤΗ 26.5.20201 5.30 ΜΜ σε συνεργασία με Εργαστήριο Συνταγματικών Ερευνών Τομέα Δημοσίου Δικαίου Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ