Πρακτικά 4ου Συνεδρίου Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ) «ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟY ΔΙΚΑΙΟY»

Δείτε τα πρακτικά του συνεδρίου κάνοντας κλικ στο εξώφυλλο του.

Ζ’ Συνεδρία: Δημόσιες Συμβάσεις (1/3)

Ζ’ Συνεδρία: Δημόσιες Συμβάσεις (2/3)

Ζ’ Συνεδρία: Δημόσιες Συμβάσεις (3/3)

ΣΤ’ Συνεδρία Φορολογικό Δίκαιο

ΣΤ’ Συνεδρία Φορολογικό Δίκαιο

Η’ Συνεδρία: Workshop Συνταγματική Αναθεώρηση 1

Η’ Συνεδρία: Workshop Συνταγματική Αναθεώρηση 2

Η’ Συνεδρία: Workshop Συνταγματική Αναθεώρηση 3