ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ (ΕΕΔ)

www.dimosiodikaio.gr

Ηλεκτρονικό Eπιστημονικό Περιοδικό «ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ» www.publiclawjournal.com, www.dimosiosdikaio.gr

Ηλεκτρονικό Επιστημονικό Περιοδικό «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ» www.dimosiosdikaio.gr

Εγκυκλοπαίδεια ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

………………………………………………………………………………………………………………………………….

11ο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ) 2024 σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης (ΔΣΘ)

Θεσσαλονίκη, Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Απριλίου 2024

………………………………………………..

Ηλεκτρονική υποβολή papers και ηλεκτρονικές εγγραφές Συνέδρων στο 11syn.eed@gmail.com

………………………………………..

Πρόσκληση Υποβολής Ανακοινώσεων-Μελετών μέχρι Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2024. 

 

Η ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ (ΕΕΔ) διοργανώνει το 11ο ετήσιο επιστημονικό Συνέδριό της με πρόσκληση υποβολής papers το 2024 δια ζώσης. To 11ο Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης (ΔΣΘ) την Παρασκευή 5 Απριλίου 2024 από το πρωί μέχρι το βράδυ και το Σάββατο 6 Απριλίου 2024 από το πρωί ως το απόγευμα.

Το ετήσιο επιστημονικό συνέδριο, που συνδιοργανώνεται με τους τοπικούς Δικηγορικούς Συλλόγους, με ενεργή παρουσία των ΟΤΑ και των Πανεπιστημίων έχει καθιερωθεί ως η ετήσια «γιορτή του Δημοσίου Δικαίου, του Ευρωπαϊκού Δημοσίου Δικαίου και της Δημόσιας Διοίκησης», ως ο χώρος επιστημονικής συνάντησης και εποικοδομητικής ανταλλαγής απόψεων των Μελών της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ) από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Προσκαλούνται όλα τα Μέλη της Ένωσης να συμμετάσχουν ως Σύνεδροι. Προσκαλούνται, επίσης, να παρακολουθήσουν το Συνέδριο όλοι όσοι ενδιαφέρονται για το Δημόσιο Δίκαιο, το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, το Οικονομικό Δίκαιο και την Δημόσια Διοίκηση. Η συμμετοχή των ομιλητών (που πρέπει όλοι να είναι ταμειακά ενήμερα Μέλη της Ένωσης) και των συνέδρων είναι δωρεάν. Στους Συνέδρους θα χορηγηθεί ηλεκτρονικά το Βιβλίο (E-book) με τα επιστημονικά άρθρα επί των ομιλιών του 10ου Συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στην Λάρισα σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Λάρισας και την Περιφέρεια Θεσσαλίας την άνοιξη του 2023.

…………………………………………………………………………

Θεματικές του Συνεδρίου:

 • Η ενεργοποίηση της νομοθετικής πρωτοβουλίας πολιτών στην ελληνική και στην ενωσιακή έννομη τάξη
 • Φυσικές καταστροφές, Πολιτική Προστασία και Δημόσιο Δίκαιο
 • Ανεξάρτητες Αρχές και Κράτος Δικαίου
 • Σύνταγμα, Δίκαιο της ΕΕ και Ιδιωτικά Πανεπιστήμια
 • Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (ΧΘΔΕΕ) και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)
 • Μεταρρύθμιση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και Διοικητικής Δικαιοσύνης
 • Επίκαιρα ζητήματα Φορολογικού Δικαίου
 • Τεχνητή Νοημοσύνη και Δημόσιο Δίκαιο
 • Επίκαιρα ζητήματα Δημοσίων Συμβάσεων και Κρατικών Ενισχύσεων
 • Επίκαιρα ζητήματα Δημοσίου Δικαίου των Υποδομών και των Μεταφορών
 • Ψηφιακός μετασχηματισμός του Κτηματολογίου και Συμβολαιογραφικό Λειτούργημα
 • «Χρεόφρενο» και Συγκριτικό Δημόσιο Δίκαιο

 

 

…………………………………………………………………………

 

 

Διαδικασία Υποβολής Προτάσεων Ανακοινώσεων-Μελετών αποκλειστικά στις άνω θεματικές.

Προσκαλούνται τα ταμειακώς εντάξει (τουλάχιστον για τα έτη 2021, 2022 και 2023) Μέλη της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ) που επιθυμούν, να αποστείλουν ηλεκτρονικά τον τίτλο και μια περίληψη της πρότασης ανακοίνωσής τους (έως 600 λέξεις) το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2024 αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συνεδρίου 11syn.eed@gmail.com

Προτάσεις που δεν θα εμπίπτουν στις άνω θεματικές ή στις οποίες κάποιος εισηγητής δεν θα είναι ταμειακώς εντάξει Μέλος της Ένωσης ή δεν θα έχουν παραληφθεί ηλεκτρονικά στην άνω ηλεκτρονική διεύθυνση μέχρι την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2024, δεν θα εξετάζονται από την επιστημονική επιτροπή του Συνεδρίου. Με τις προτάσεις θα δηλώνεται  υπεύθυνα ότι το πλήρες κείμενο θα έχει σταλεί μέχρι την Δευτέρα 4 Μαρτίου 2024, ότι θα είναι πρωτότυπο και δεν θα έχει δημοσιευτεί και δεν θα δημοσιευτεί αλλού.

Η περίληψη παρακαλούμε να συνοδεύεται από τα εξής στοιχεία: τίτλο του άρθρου, όνομα και ιδιότητα συγγραφέα, λέξεις-κλειδιά (μέχρι πέντε), τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση.

Η προοεπιλογή (επιλογή με την επιφύλαξη της αποστολής του τελικού άρθρου μέχρι την Δευτέρα 4 Μαρτίου 2024) των ανακοινώσεων και η γνωστοποίησή της στους ενδιαφερομένους θα πραγματοποιηθεί μέχρι την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2024.

Τα πλήρη άρθρα επί των  ανακοινώσεων που θα έχουν γίνει αποδεκτές (ως 9000 λέξεις) θα πρέπει να έχουν σταλεί στην επιστημονική και οργανωτική επιτροπή του Συνεδρίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συνεδρίου 11syn.eed@gmail.com το αργότερο μέχρι την  Δευτέρα 4 Μαρτίου 2024. Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμπερίληψη των επιλεγέντων ομιλητών στο πρόγραμμα του Συνεδρίου είναι η προηγούμενη  αποστολή του πλήρους άρθρου μέχρι την άνω ημερομηνία και η θετική αξιολόγησή του από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου.

Όσοι αποστέλλουν προτάσεις ανακοίνωσης, βεβαιώνουν  ότι θα συμμετάσχουν με φυσική παρουσία στο Συνέδριο. Οι προφορικές ανακοινώσεις θα διαρκούν μέχρι 12 λεπτά.

Τα εγκριθέντα άρθρα επί των ανακοινώσεων του Συνεδρίου θα δημοσιευτούν αποκλειστικά στο Εbook του Συνεδρίου και ορισμένα επίλεκτα από αυτά και στα Επιστημονικά Περιοδικά της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων «ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ, www.dimosiodikaio.gr www.publiclawjournal.com» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ www.dimosiodikaio.gr.

Ρητά αναφέρεται ότι δεν επιτρέπεται η παρουσίαση των ανακοινώσεων και σε άλλο συνέδριο ή ημερίδα, πριν ή μετά το ετήσιο συνέδριο της Ένωσης Δημοσιολόγων. Τονίζεται ότι δεν επιτρέπεται η δημοσίευση των άρθρων επί των ομιλιών σε άλλο βιβλίο ή επιστημονικό περιοδικό ή ιστοσελίδα. Για την αναδημοσίευση (οπωσδήποτε μετά την δημοσίευση του βιβλίου πρακτικών του Συνεδρίου και στα Επιστημονικά Περιοδικά «ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ» με ρητή παραπομπή στο βιβλίο πρακτικών και στα επιστημονικά περιοδικά) απαιτείται ειδική προηγούμενη άδεια του Προέδρου της επιστημονικής επιτροπής του Συνεδρίου.

Για την μορφή των άρθρων επί των ομιλιών ισχύουν οι γενικές οδηγίες για τα άρθρα που αποστέλλονται προς δημοσίευση στα επιστημονικά περιοδικά ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ (βλ. www.publiclawjournal.com) και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, www.dimosiodikaio.gr.

Εγγραφές Συνέδρων γίνονται ηλεκτρονικά στο 11syn.eed@gmail.com

Η συμμετοχή των Συνέδρων και των Ομιλητών είναι δωρεάν.

……………………………………………………………………………..

Η Ένωση Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ) είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με νομική προσωπικότητα. Η ιστοσελίδα της είναι η εξής: www.dimosiodikaio.gr. Διαθέτει σελίδα στο facebook και το twitter. Είναι η επιστημονική ένωση στην οποία συμμετέχουν Συνταγματολόγοι,  Διοικητικολόγοι, Ευρωπαϊκολόγοι και Διοικητικοί Επιστήμονες και αναπτύσσεται πολυτασικός δημόσιος διάλογος για την προαγωγή του Δημοσίου Δικαίου. Η Ένωση Ελλήνων Δημοσιολόγων αριθμεί περίπου 700 μέλη και είναι πάντα ανοικτή σε νέα μέλη. Προσκαλεί να γίνουν μέλη της (με ηλεκτρονική αίτηση στο info@dimosiodikaio.gr ή στο περιθώριο των εκδηλώσεων/σεμιναρίων του ΔΣΑ, του ΔΣΘ, του ΔΣΠ ή του ετήσιου Συνεδρίου και με ετήσια συνδρομή 30 Ευρώ, που καταβάλλεται από τα μέλη στον Τραπεζικό Λογαριασμό της ΕΕΔ στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR64 01715580 006558126147166, BIC PIRBGRAA) Διοικητικούς Δικαστές, Καθηγητές Δημοσίου, Ευρωπαϊκού Δικαίου, Οικονομικού Δικαίου και Δημόσιας Διοίκησης, Μέλη και Ειδικούς Επιστήμονες Ανεξαρτήτων Αρχών, Νομικούς Συμβούλους του Κράτους και  Δικηγόρους, Ασκούμενους Δικηγόρους, Νομικούς, Διοικητικούς Επιστήμονες, Πολιτικούς Επιστήμονες με μεταπτυχιακό στο Δημόσιο Δίκαιο (Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Οικονομικό Δίκαιο, Διοικητική Επιστήμη).

Η Ένωση Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ) διοργανώνει τακτικά (συνήθως Τετάρτες ή Δευτέρες) επιστημονικές εκδηλώσεις και σεμινάρια σε συνεργασία με τον ΔΣΑ, τον ΔΣΘ και τον ΔΣΠ και άλλους επιστημονικούς φορείς και ένα ετήσιο συνέδριο με πρόσκληση υποβολής papers (Μάρτιο-Μάϊο, κάθε χρόνο σε διαφορετική πόλη, το 2014 στην Αθήνα, το 2015 στην Θεσσαλονίκη, το 2016 στο Ηράκλειο, το 2017 στην Ρόδο, το 2018 στον Βόλο, το 2019 στην Πάτρα, το 2020 διαδικτυακά, το 2021 διαδικτυακά, το 2022 στα Χανιά, το 2023 στην Λάρισα) που στόχος του είναι η παρουσίαση του πρωτότυπου έργου των Ελλήνων Δημοσιολόγων και η ανταλλαγή επιστημονικών απόψεων.  Επίσης η Ένωση Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ) διοργανώνει σχεδόν κάθε χρόνο μία επιστημονική εκδήλωση στην Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με τον ΔΣΘ και μία στον Πειραιά σε συνεργασία με τον ΔΣΠ καθώς και επιστημονικές ημερίδες και συνέδρια σε μεγάλες πόλεις της Ελλάδας (π.χ. Πάτρα το 2017, Ζάκυνθο, Δράμα το  2019) και της Κύπρου, καθώς και θεματικά συνέδρια σ συνεργασία και με άλλους επιστημονικούς φορείς. 

Την Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023  και ώρα 6 μμ θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά (ΔΣΠ) στην αίθουσα επιστημονικών εκδηλώσεων του ΔΣΠ στον Πειραιά επιστημονική ημερίδα με θέμα «Νέες φορολογικές ρυθμίσεις, επαγγελματική ελευθερία και Δικηγορικό Λειτούργημα». Το 1ο ανοικτό ΔΣ -Stammtisch στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2023. Εντός του Δεκεμβρίου  2023 θα πραγματοποιηθεί και το 2ο ανοικτό ΔΣ- Stammtisch στην Αθήνα.

Εντός του 2024 προγραμματίζεται η διοργάνωση από την Ένωση Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ), σε συνεργασία με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Δημόσια Διοίκηση, Δημόσιο Μάνατζμεντ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, του 1ου Επιστημονικού Συνεδρίου Συνεδρίου Δημόσιας Διοίκησης και Δικαιοπολιτικής, καθώς και επιστημονικές ημερίδες και βιβλιοπαρουσιάσεις στην Αθήνα και εκτός Αθηνών σε συνεργασία και με άλλους επιστημονικούς φορείς.

…………………………………………………………………..

Κυκλοφόρησε το διπλό τεύχος του 2023 του ηλεκτρονικού, ελεύθερα προσβάσιμου, Επιστημονικού Περιοδικού ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ (www.dimosiodikaio.gr) με 9 εξαιρετικά ενδιαφέρουσες μελέτες και αποφάσεις Δικαστηρίων. Κυκλοφόρησε επίσης το πρώτο τεύχος του νέου ηλεκτρονικού και ελεύθερα προσβάσιμου επιστημονικού περιοδικού ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Φορολογικό Δίκαιο, Δημόσιες Συμβάσεις, Δημοσιονομικό Δίκαιο, Κρατικές  Ενισχύσεις, Οικονομικό Σύνταγμα, Οικονομικοί Θεσμοί, Εμπορικό Δίκαιο, Δίκαιο των Υποδομών και των Μεταφορών, Δίκαιο της Ενέργειας, Διεθνές και Ενωσιακό Οικονομικό Δίκαιο) (www.dimosiosdikaio.gr) με 9 εξαιρετικά ενδιαφέρουσες μελέτες και αποφάσεις Δικαστηρίων.

Εντός του 2024 θα ξεκινήσει και η κυκλοφορία της Εγκυκλοπαίδειας Δημοσίου Δημοσίου Δικαίου, Ενωσιακού Δικαίου, Οικονομικού Δικαίου και Δημόσιας Διοίκησης από την Ένωση Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ).

Προσκαλούνται σταθερά τα μέλη της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ) να υποβάλλουν ηλεκτρονικά (στο info@dimosiodikaio.gr) πρωτότυπες και αδημοσίευτες  επιστημονικές μελέτες (ως 9000 λέξεις) και βιβλιοπαρουσιάσεις (ως 2000 λέξεις) προς δημοσίευση στα ηλεκτρονικά free access επιστημονικά περιοδικά «ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ». Όλες οι μελέτες αξιολογούνται βάσει του συστήματος peer review.

Προσκαλούνται επίσης τα Μέλη της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ) να εκφράσουν μέσω email, στα Stammtisch ή στις επιστημονικές εκδηλώσεις της Ένωσης το ενδιαφέρον τους για συγγραφή λημμάτων στην Εγκυκλοπαίδεια  Δημοσίου Δικαίου, Ενωσιακού Δικαίου, Οικονομικού Δικαίου και Δημόσιας Διοίκησης.

 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση, 

 

Εκ μέρους του ΔΣ της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ) και της Επιστημονικής και Οργανωτικής Επιτροπής του 11ου Ετήσιου Επιστημονικού Συνεδρίου 

 

Επίκουρος Καθηγητής Βασίλης Γ. Τζέμος

Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ) και της Επιστημονικής και Οργανωτικής Επιτροπής του 11ου Συνεδρίου,

Επίκουρος Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου και Οικονομικών Θεσμών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Δικηγόρος παρ΄ Αρείω Πάγω και ΣτΕ, Μεσολαβητής ΟΜΕΔ

Διευθυντής Επιστημονικού Περιοδικού ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ (www.publiclawjournal.com, www.dimosiodikaio.gr) Επιστημονικού Περιοδικού ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (www.dimosiodikaio.gr) και Εγκυκλοπαίδειας Δημοσίου Δικαίου