Βιβλίο 5ου Ετήσιου Επιστημονικού Συνεδρίου Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ) σε συνεργασία με Δ. Σ. Βόλου
Βόλος 11-12 Μαΐου 2018.
Β. Τζέμος (Επιμ.): «Επίκαιρα Ζητήματα Δημοσίου Δικαίου»

Δείτε τα πρακτικά του συνεδρίου κάνοντας κλικ στο εξώφυλλο του.