8ο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ (ΕΕΔ), Τρίτη 2 και Τετάρτη 3 Μαρτίου 2021, Ελεύθερα προσβάσιμο διαδικτυακά μέσω youtube live, facebook και ιστοσελίδας

Δείτε τα πρακτικά του Συνεδρίου εδώ.

Δείτε την πρόσκληση του Συνεδρίου εδώ.

Ενότητες του Συνεδρίου:

   • Συνταγματική ιστορία: 200 χρόνια Ελληνικού Κράτους
   • Θεμελιώδη δικαιώματα και πανδημία
   • Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (ΧΘΔΕΕ)
   • Μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος
   • Ταμείο ανάκαμψης της ΕΕ
   • Επίκαιρα ζητήματα Φορολογικού Δικαίου
   • Η δικονομία του Ελεγκτικού Συνεδρίου
   • Επίκαιρα ζητήματα Δημοσίων Συμβάσεων
   • Μεταρρύθμιση του ΕΣΥ
   • Επίκαιρα ζητήματα Δικαίου του Περιβάλλοντος και Πολεοδομικού Δικαίου
   • Οικονομική ανάλυση του Δημοσίου Δικαίου
   • Δημόσια Διοίκηση: Zητήματα ΑΣΕΠ, επιτελικού κράτους, κωδικοποίησης, ρύθμισης αρμοδιοτήτων μεταξύ κεντρικής διοίκησης, αποκεντρωμένης διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης, οικονομικών θεσμών, αναδιοργάνωσης Μέσων Μαζικών Μεταφορών (ΜΜΜ) και ψηφιακής διακυβέρνησης

 

Εκ μέρους του Δ.Σ. και της Επιστημονικής και Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου
Δρ. Βασίλης Γ. Τζέμος
Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ)

Δείτε τα πρακτικά του συνεδρίου κάνοντας κλικ στο εξώφυλλο του.

Έναρξη, Α’ έως Ε’ Συνεδρίες

Θ’ έως ΙΑ’ Συνεδρίες

Θ’ έως ΙΑ’ Συνεδρίες

ΙΒ’ έως ΙΔ’ Συνεδρίες, Λήξη