Επιστημονική Ημερίδα Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων:
«Ο ΧΑΡΤΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΧΘΔΕΕ) ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ»

Βιβλιοπαρουσίαση στην Θεσσαλονίκη- Ημερίδα με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου: Β. Γ. Τζέμος (Eπιστημονική Διεύθυνση-Επιμέλεια) «Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Ερμηνεία κατ΄ άρθρον.» 2η πλήρως επικαιροποιημένη έκδοση, Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, 2019, σ. 704.


ΤΡΙΤΗ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019, 18:30,
Ωδείο Δράμας, Βεργίνας 220, Δράμα