7ο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ (ΕΕΔ)

Θεματικές ενότητες του Συνεδρίου:

  • Θεμελιώδη (Ατομικά, Κοινωνικά και Πολιτικά) Δικαιώματα και ιδίως ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (ΧΘΔΕΕ)
  • Συνταγματική Αναθεώρηση: Αποτίμηση
  • Διοικητική Δικαιοσύνη
  • Επίκαιρα ζητήματα Φορολογικού Δικαίου
  • Επίκαιρα ζητήματα Δημοσίων Συμβάσεων
  • Κτηματολόγιο, δασικοί χάρτες και επίκαιρα ζητήματα Δικαίου του Περιβάλλοντος
  • Δημόσια Διοίκηση: Zητήματα ΑΣΕΠ, «επιτελικού κράτους», κωδικοποίησης και ηλεκτρονικού μετασχηματισμού
  • O αντικαπνιστικός νόμος
  • Ο νέος ασφαλιστικός νόμος και το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα
  • Η εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας στους επιμέρους κλάδους του δικαίου

Τελικό Πρόγραμμα

Εκ μέρους του Δ.Σ. και της Επιστημονικής και Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου
Δρ. Βασίλης Γ. Τζέμος
Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ)

Δείτε τα πρακτικά του συνεδρίου κάνοντας κλικ στο εξώφυλλο του.

Α’, Β’ και Γ’ συνεδρίες

Δ’, Ε’, και ΣΤ’ Συνεδρίες

Z’, H’, και Θ’ Συνεδρίες

I’, IA’ και IB’ Συνεδρίες