6ο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ (ΕΕΔ) σε συνεργασία με Δικ. Σύλλογο Πατρών, Πάτρα, 12 και 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

1ο μέρος

 

2ο μέρος

 

Το ετήσιο επιστημονικό συνέδριο, που συνδιοργανώνεται με τους τοπικούς Δικηγορικούς Συλλόγους, είναι ο χώρος επιστημονικής συνάντησης και εποικοδομητικής ανταλλαγής απόψεων των Μελών της Ένωσης Δημοσιολόγων από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Θεματικές ενότητες του Συνεδρίου:

  • Επίκαιρα ζητήματα Φορολογικού Δικαίου
  • Επίκαιρα ζητήματα Δημοσίων Συμβάσεων
  • Σχέσεις Kράτους – Eκκλησίας
  • Ιδιωτικά Πανεπιστήμια
  • Κράτος δικαίου σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο
  • Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (ΧΘΔΕΕ)
  • Διοικητική Δικαιοσύνη
  • Μειώσεις μισθών και συντάξεων: Πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις, διοικητική συμμόρφωση
  • ΑΣΕΠ, Σύνταγμα και Δίκαιο των Προσλήψεων
  • Επίκαιρα ζητήματα Δικαίου των Ο.Τ.Α.
  • Η εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) στο Δημόσιο και στις τουριστικές επιχειρήσεις
  • Κτηματολόγιο, δασικοί χάρτες και επίκαιρα ζητήματα Δικαίου του Περιβάλλοντος

Αναλυτικό πρόγραμμα του συνεδρίου

Δείτε τα πρακτικά του συνεδρίου κάνοντας κλικ στο εξώφυλλο του.