Έτος 2016, Τεύχος 3

Μελέτες:

Ευάγγελος Βενιζέλος: «Τηλεοπτικές άδειες: Ζητήματα συνταγματικού και ευρωπαϊκού δικαίου»

Νίκος Σ. Κοσμίδης: «Προθεσμία παραγραφής και αρχή ασφάλειας δικαίου στο δίκαιο ανταγωνισμού υπό το πρίσμα της πρόσφατης νομολογίας του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και του Συμβουλίου της Επικρατείας»

Δημήτρης Φινοκαλιώτης: «Η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και οι νέες κυρώσεις υπό το πρίσμα του Ν. 4337/20151»

Δημήτριος Κοκοτσής: «Καταλογισμός στρατιωτικών ιατρών λόγω πρόωρης αποχώρησης από την υπηρεσία. Νομολογιακά δεδομένα του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.»

Βασιλική Ι. Βλασιάδου, Στυλιανός Δ. Μαυρίδης: «Φορολογικά Ενήμερος» …Η σύγχρονη ελληνική χίμαιρα. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας: πεδίο ισχύος και προϋποθέσεις χορήγησης»

Άννα Λ. Ζουρνατζή: «Η σημασία του προληπτικού ελέγχου του ελεγκτικού συνεδρίου και οι επιπτώσεισ κατάργησής του.»

Έλσα Αλαγιαλόγλου: «Σημαντικές νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις στο πεδίο της έννομης προστασίας κατά το προσυμβατικό στάδιο των δημοσίων συμβάσεων.»

Νικόλαος Κ. Παπαδόπουλος: «Τα μπλόκα των αγροτών στην Ελλάδα: άσκηση ή παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων;»

Νομολογία:

«Πρόσφατες νομολογιακές εξελίξεις σε σχέση με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων και τις δημόσιες συμβάσεις.»

Βιβλιοπαρουσιάσεις:

Βασίλης Γ. Τζέμος (Επιμ.), «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ» Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ) στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ), 2015, σ. 168.

Xρήστος Βλ. Γκόρτσος, «The Single Supervisory Mechanism (SSM) – Legal Aspects of the first pillar of the European Banking Union» 2015, σ. 432.

Θεοδώρα Αντωνίου, «Ιστορία Πολιτικών Ιδεών: Από τον 17ο Αιώνα Έως τις Απαρχές του 21ου Αιώνα, Σειρά: Εγχειρίδια Δημοσίου Δικαίου και Ευρωπαϊκού Δημοσίου Δικαίου», 2016, σ. 280.

Ήβη Μαυρομούστακου, «Αξιολόγηση Δημοσίων Υπαλλήλων. Πρόσληψη και Υπηρεσιακή Εξέλιξη», 2016, σ. 259.

Ιάκωβος Γ. Μαθιουδάκης, «Νόμιμη και αυθαίρετη δόμηση», 2015, σ. 548.

Γεώργιος Α. Δημητρόπουλος, «Παγκόσμιο Διοικητικό Δίκαιο και παγκόσμια Δικαιοσύνη», 2009, σ. 143.
G. Anthony, J.B. Auby, J.Morison, T.Zwart, «Values in global administrative law, Hart Publishing», 2011, σ. 416.