Έτος 2017 (2), Τεύχη 2-3

Μελέτες:

Βασίλης Γ. Τζέμος: «Η “σύννομη κακοδιοίκηση”»

Κατερίνα Σακελλαροπούλου: «Τα Συντάγματα του Αγώνα: Το δίκαιο της ελευθερίας»

Αστέρης Πλιάκος: «O σεβασμός των ευρωπαϊκών αξιών κατά τη λειτουργία και ανάπτυξη της οικονομικής και νομισματικής ένωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

Ελευθέριος Μελισσαρίδης: «Λόγοι Ακυρώσεως»

Theodora Ziamou: «Moving towards the digital era in the radio-television setting: The challenges to competition law»

Κλεοπάτρα Καλλικάκη: «H διαταγή πληρωμής στη διοικητική δική – μια πρώτη αποτίμηση»

Ιωάννης Δ. Κίτσος: «O νέος θεσμός του εισηγητή δικαστή στις διοικητικές διαφορές ουσίας μέσω του Ν. 4446/2016»

Αστέρης Αθ. Μπουζιάς: «Θεωρήσεις εισόδου σε αλλοδαπούς»

Στέφανος Πετροπουλάκος: «Η ενοποίηση των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης – Η σύσταση του ΕΦΚΑ»

Ελένη Φωτιάδου: «Zητήματα εφαρμογής του άρθρου 7 σεε/λ. σκέψεις με αφορμή την τρέχουσα συνταγματική κρίση στην Πολωνία »

Αλεξάνδρα – Χριστίνα Ζησοπούλου: «Το καθεστώς δανειοδότησης ραδιοτηλεοπτικών μέσων στο σύστημα προστασίας της ΕΣΔΑ»

Ελένη Παλιούρα: «Δικαιώματα των νομικών προσώπων που εξυπηρετούν θρησκευτικούς σκοπούς»

Νομολογία:

«Νομολογία Ελεγκτικού Συνεδρίου με σημείωση Α. Σακκελαρίου»

«Πρόσφατη νομολογία για την φορολογία εισοδήματος»

Βιβλιοπαρουσιάσεις:

Βασίλης Γ. Τζέμος (Επιμέλεια), «Θεμελιώδη δικαιώματα και θεσμοί στην εποχή της κρίσης», 2015, σελ. 422.

Γεωργία Μαραγκού (Επιμέλεια), «Ελεγκτικό Συνέδριο και Τοπική Αυτοδιοίκηση», 2017, σελ. 416.

Μιχάλης Ν. Πικραμένος, «Χωροταξική οργάνωση και διαχείριση χρόνου των δικών στα διοικητικά δικαστήρια», 2017, σελ. 360.

Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, «Η Προστασία των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στην ΕΕ και η Συνθήκη της Λισαβόνας», 2016, σ. 320.

Δήμητρα Καββαδά, «Η προστασία των περιουσιακών δικαιωμάτων του αναδόχου δημοσίας συμβάσεως σύμφωνα με την ΕΣΔΑ και το κοινοτικό δίκαιο», 2016, σ. 472.