Έτος 2018 (3), Τεύχος 1

Μελέτες:

Αντώνης Μακρυδημήτρης: «Πέντε ‘θέσεις’ για τη διοικητική επιστήμη και ένα συμπέρασμα»

Βασίλης Γ. Τζέμος: «Η διεύρυνση και η εμβάθυνση του ρόλου του ΑΣΕΠ στις προσλήψεις στο Δημόσιο»

Στέφανος Μετάκος: «ΑΣΕΠ: Eξέλιξη – αρμοδιότητες – ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας»

Κωνσταντίνος Μαργαρίτης: «Η αρχή ne bis in idem ως συντελεστής ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης»

Βαρβάρα Μπουκουβάλα: «Οι έννομες συνέπειες της διάγνωσης της αντισυνταγματικότητας στο συγκεντρωτικό σύστημα ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων και το ζήτημα της μετάθεσης του χρόνου έναρξης του ανίσχυρου του αντισυνταγματικού νόμου»

Ηλίας Κουβαράς: «Η πρώτη απόφαση της επιτροπής ασύλου στην υπόθεση των 8 τούρκων αιτούντων άσυλο και τα εκκρεμή ζητήματα της πρότυπης δίκης ενώπιον του ΣτΕ»

Κατερίνα Παπαδοπούλου: «Πολιτιστική κληρονομιά και κρατικές ενισχύσεις σύμφωνα με το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

Νομολογία:

«Πρόσφατη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας»

Αποφάσεις και Πορίσματα Ανεξάρτητων Αρχών:

«Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ). Απόφαση Mείζονος Ολομέλειας – υπ. αριθ. 2/2018»

«Πόρισμα Συνηγόρου του Πολίτη»

Βιβλιοπαρουσιάσεις:

Βασίλης Γ. Τζέμος (Επιμέλεια), «Το Δημόσιο Δίκαιο σε μετάβαση: προκλήσεις και προοπτικές», Βιβλίο (Ebook) πρακτικών του 3ου Συνεδρίου της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (Ε.Ε.Δ., Ηράκλειο Κρήτης, Απρίλιος 2016, σελ. 399.

Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου-Πεχλιβανίδη, «Το Δημόσιο Δίκαιο της Υγείας. Οργάνωση των δημοσίων υπηρεσιών υγείας, δικαιώματα του χρήστη, δημόσια υγεία», 2η έκδοση 2017, σελ. 613.

Ιωσήφ Κτενίδης, «Το νομοθετικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι κατηγορίες των πράξεων σε μετάβαση», 2017.

André Tunc, «Mélanges en l’honneur du Professeur Gérard Marcou, Collection Bibliothèque de l’IRJS », 2017, σ. 1185.