Έτος 2018 (3), Τεύχη 2-3

Μελέτες:

Βασίλης Γ. Τζέμος: «Γενική θεωρία θεμελιωδών δικαιωμάτων και πρωτογενές ενωσιακό δίκαιο»

Ευαγγελία – Ελισάβετ Κουλουμπίνη: «Πώς η νέα δημοσιονομική διακυβέρνηση και ο εξ ορθολογισμός των ελεγκτικών διαδικασιών θα βοηθήσει στην ενδυνάμωση του θεσμού της τοπικής αυτοδιοίκησης»

Ελένη Θεοχαροπούλου: «Το βάρος απόδειξης στη φορολογική δική: εξελίξεις»

Αθανασία Διονυσοπούλου: «Η Επίδραση των Άρθρων 3 και 6 της ΕΣΔΑ κατά την Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Εκδόσεως: Η απόφαση του Αρείου Πάγου για τη μη έκδοση»

Ιωάννης Ελ. Κοϊμτζόγλου, Εμμανουέλα Κολοβέτσιου-Μπαλιάφα: «Τo άνοιγμα των αγορών τις Κυριακές: ένα ζήτημα στάθμισης θεμελιωδών δικαιωμάτων»

Βαρβάρα Μπουκουβάλα: «Σχόλιο στην ΣτΕ 420/2018 (γ΄ τμήμα): Δικαίωμα στην εκπαίδευση των παιδιών των Σύριων προσφύγων;»

Αντώνιος Μανιάτης: «Η συνταγματική εγγύηση του τουρισμού και της φιλοξενίας και το ιταλικό τουριστικό δίκαιο»

Γρηγόρης Αυδίκος: «Οι παθογένειες των συνταγματικών θεσμών στη συνταγματική ιστορία»

Φιλιππία – Μαρία Χρ. Φιαμέγκου: «Θεωρία των ομοίων πράξεων» – τυγχάνει ή όχι εφαρμογής, ο νομολογιακός αυτός κανόνας, σε συνταξιοδοτικού δικαίου διαφορές ; – Η ΕλΣυν (Ολ) 550/2017 απαντά – Συγκριτική επισκόπηση & με την ΣτΕ Β΄ Τμ. 1751/2017»

Αντωνία Μπιρμπίλη: «Το δημόσιο συμφέρον ως θεμέλιο του περιορισμού του περιουσιακού δικαιώματος»

Νομολογία:

«Νομολογία ελεγκτικού συνεδρίου»

Βιβλιοπαρουσιάσεις:

Βασίλης Γ. Τζέμος (Επιμέλεια), «ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ», Ebook του 4ου Ετήσιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ) στη Ρόδο (12-13 Μαΐου 2017), σελ. 370.

Γεώργιος Ι. Ανδρουτσόπουλος, «Οι Ανεξάρτητες Αρχές για ζητήματα Θρησκείας. Συνήγορος του Πολίτη-Αρχή Προστασίας Δεδομένων», 2η έκδοση 2018, σελ. 186.

Χρήστος Μητκίδης, «Σύμβαση Εκτέλεσης Δημοσίου Έργου. Νόμοι 3669/2008, 4070/2012 και 4412/2016. Ερμηνεία και νομολογία κατ’ άρθρο», 2017, σ. 424

Σταυρούλα Κτιστάκη – Βασίλειος Κονδύλης – Ευαγελία Τζιράκη (Επιμ.), «ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ», 2018, σ. XXIII+1521.

Κλεονίκη Χ. Πουϊκλή, «Η αρχή ο ρυπαίνων πληρώνει στο δίκαιο του περιβάλλοντος υπό το φως της Οδηγίας 2004/35/ΕΚ σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη», 2017, σ. 412.