Έτος 2022 (7), Τεύχος 1

Μελέτες:

Ευάγγελος Βενιζέλος: «Προβλήματα κατανομής αρμοδιοτήτων μεταξύ Ανεξάρτητων Αρχών: Μια πρόταση για τη νομοθετική εισαγωγή κανόνα κατανομής και δικονομικού μηχανισμού άρσης της σύγκρουσης αρμοδιοτήτων»

Αντώνης Μακρυδημήτρης: «Ήταν ρεαλιστική η πλατωνική ‘ουτοπία’;»

Απόστολος Παπακωνσταντίνου: ««Κυβερνησιμότητα» των ΟΤΑ και Σύνταγμα»

Εύη Δραμαλιώτη: «Τεχνοκρατική διοίκηση και επιτελικό κράτος: Το παράδειγμα της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης»

Αναστάσιος Β. Νικόπουλος: «Το ειδικό συνταγματικό καθεστώς του Αγ. Όρους και η έκταση της προστασίας του στο σύστημα των φορολογικών εξαιρέσεων & απαλλαγών [Σχόλια με αφορμή την υπ’ αριθμ. 9082/2019 απόφαση του Διοικ.Πρωτ.Θεσ/νίκης]»

Βασιλική Καραγκούνη: «Η αρχή της ισότητας της αμοιβής μεταξύ γυναικών και ανδρών στο ενωσιακό δίκαιο και στην πρόσφατη νομολογία του ΔΕΕ»

Νίκος Παπαδόπουλος: «Το δημοψήφισμα στην ελληνική πολιτική και συνταγματική ιστορία»

Ιωάννης Ε. Καστανάς: «Θέσπιση κανόνων δικαίου και κατάργηση τους δια της νομολογίας. Η περίπτωση της αστικής ευθύνης από πράξεις της δικαστικής εξουσίας»

Νομολογία:

Πρόσφατη Νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας

Βιβλιοπαρουσιάσεις:

Βασίλης Γ. Τζέμος (Επιμ.): «ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ: ΑΝΑΚΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΧΑΜΕΝΟ ΕΔΑΦΟΣ», Πρακτικά του 7ου Ετήσιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (Ε.Ε.Δ., διαδικτυακά, 30 Ιουνίου – 1 Ιουλίου 2020), 2021, σ. 337 (προσβάσιμο σε www.dimosiodikaio.gr)

Ήβη Αγγελική Μαυρομούστακου, Σύγχρονες Μορφές Διοίκησης. Μια θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών: η ελληνική περίπτωση, Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, 2021, σ. 312

Γεώργιος Ι. Ανδρουτσόπουλος/Βασίλειος Κ. Μάρκος, «Το δίκαιο της ταφής και της αποτέφρωσης», Νομοκανονικά Παράφυλλα 3, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη 2021, σ. 211