Έτος 2023 (8), Τεύχος 1

Μελέτες:

Βασίλης Γ. Τζέμος, Επιλογή Προϊσταμένων στο Δημόσιο: Μια συγκεκριμένη πρόταση σ. 1

Απόστολος Παπακωνσταντίνου, Τυχαιότης και Διοικητικό Δίκαιο: Οπτική της Επίδρασης της Πραγματικότητος στην Εφαρμογή του Δικαίου σ. 9

Γεώργιος Ι. Ανδρουτσόπουλος, Το άρθρο 9 της Ε.Σ.Δ.Α. υπό το φως των νεότερων πορισμάτων της νομολογίας Ε.Δ.Δ.Α. (2018-2023) σ. 14

Βασιλική Καραγκούνη, H Απαγόρευση των Έμμεσων Διακρίσεων λόγω Φύλου στη Νομοθεσία της ΕΕ και στην Πρόσφατη Νομολογία του ΔΕΕ σ. 23

Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, Το Ενωσιακό Δίκαιο μεταξύ Αυταρχικού Νομικισμού και Ερμηνευτικού Πλουραλισμού σ. 38

Νίκος Παπαχρήστος, Η Κάμψη του Απορρήτου των Επικοινωνιών: θεωρητική Προσέγγιση εντός της Συγκυρίας σ.46

Άννα Λ. Ζουρνατζή, Η Διαμεσολάβηση στο Δημόσιο – Μια πρόκληση για το μέλλον σ. 58

Γρηγόρης Αυδίκος, Η Επανάληψη της Διαδικασίας Ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από Απόφαση του ΕΔΔΑ: Νομικό Πλαίσιο και Εφαρμογή σ. 64

Ηρακλής Πατεράκης, Συνταξιοδότηση και αποστρατεία στις Ένοπλες Δυνάμεις: μία αμφιλεγόμενη Σχέση με ποικίλλες Προεκτάσεις σ. 77

Νομολογία:

Πρόσφατη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας σ. 86