Έτος 2016, Τεύχος 2

Μελέτες:

Αστέρης Πλιάκος: «Οι σχέσεις του Γερμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου με το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: από την αποτροπή στη ρήξη;»

Αριστοτέλης Σακελλαρίου: «Η δικαιολογημένη εμπιστοσύνη στο πλαίσιο των δημοσιονομικών διαφορών από την ανάκτηση κοινοτικών ενισχύσεων. Νομολογιακή εξέλιξη.»

Γεώργιος Τσαούσης: «Η έννοια της ανεξαρτησίας των συνταγματικώς θεμελιωμένων Α.Δ.Α.: Το παράδειγμα της Α.Π.Δ.Π.Χ.»

Αντώνιος Π. Μανιάτης: «Τα ΜΜΕ και η συνταγματική τους αποστολή.»

Ζωή Μιχαλοπούλου: «Η λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές ως παράδειγμα άσκησης ελέγχου συνταγματικότητας»

Δήμητρα Καββαδά: «Η εφαρμογή της αρχής της βιώσιμης ανάπτυξης και της διαδικασίας της στάθμισης στην περίπτωση των μεταλλείων χρυσού Χαλκιδικής. Σκέψεις και προβληματισμοί με αφορμή τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας.»

Βασιλική Αθανασάκη: «Η φορολογικού ενδιαφέροντος νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.»

Σπύρος Δημητρίου: «Η διεύθυνση φορολογικής πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών: Τομή στη δημόσια διοίκηση ή ένα ακόμα δείγμα βουλησιαρχίας;»

Νομολογία:

«Κοινωνική Ασφάλιση.»

Βιβλιοπαρουσιάσεις:

Βασίλης Γ. Τζέμος (Επιμ.), «ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ, 3ο Θεματικό Επιστημονικό Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ)», 2016, σ. 256.

Κώστας Χ. Χρυσόγονος, «Πολιτειολογία – Το κράτος ως μορφή οργάνωσης των ανθρώπινων κοινωνιών.» 2016, σ. 271.

Παναγιώτης Εμ. Δέγλερης, «Το θεμελιώδες δικαίωμα στην αποτελεσματική (και πραγματική) προσωρινή δικαστική προστασία στις δημόσιες συμβάσεις σε περίοδο κρίσης. Το «παράδειγμα» της ακριβής δικαιοσύνης – μια αποκλίνουσα σχέση δικαίου και δικαιοσύνης», 2016, σ. 285.

Ελένη Λ. Θεοχαροπούλου, «Φορολογική Διαφάνεια και Ανταλλαγή Πληροφοριών σε καιρούς δημοσιονομικής και παγκόσμιας οικονομικής κρίσης», 2016, σ. 462.

Αθανασία Τριανταφυλλοπούλου, Γιάννης Κωστής, «Ιστορία των Κυβερνητικών και Διοικητικών Θεσμών στην Ελλάδα.», 2016, σ. 212.

Federica Rassu, «L’invocabilité des directives européennes et son incidence sur l’ordre juridique italien: Essaie de réflexion et comparaison avec le droit français», 2015, σ. 551.