Έτος 2017 (2), Τεύχος 1

Μελέτες:

Απόστολος Παπακωνσταντίνου: «Oικονομικό Σύνταγμα: σκέψεις για μια μελλοντική συνταγματική αναθεώρηση»

Ευαγγελία-Ελισάβετ Κουλουμπίνη: «Πρέπει το συνταγματικώς οργανωμένο ελεγκτικό σύστημα, όπως αυτό αποτυπώνεται στο άρθρο 98 του Συντάγματος, να αποτελέσει αντικείμενο μιας νέας συνταγματικής μεταρρύθμισης;»

Γεώργιος Τσαούσης: «Διαδικασίες άμεσης δημοκρατίας: η προκήρυξη δημοψηφίσματος ως κυβερνητική πράξη και η ανάγκη αναθεώρησης του άρθρου 44 παρ. 2. του Συντάγματος. »

Αντώνιος Μανιάτης: «Δικαίωμα / Ψ Χ»

Κωνσταντίνος Μαργαρίτης: «Συνταγματική διάκριση Κράτους – Εκκλησίας: έννοια της επικρατούσας θρησκείας και θρησκευτική ελευθερία»

Αριστείδης Τσάτσος: «Ίδρυση ελληνικού συνταγματικού δικαστηρίου: ένα θεσμικό σοκ σε κώμα;»

Δήμητρα Κυρανούδη: «Τυπικές τροποποιήσεις και άτυπες μεταμορφώσεις του προεδρικού θεσμού. μια συγκριτική προσέγγιση»

Νομολογία:

«Πρόσφατες νομολογιακές και νομοθετικές εξελίξεις σε σχέση με τη λειτουργία καταστημάτων τις Κυριακές»

Βιβλιοπαρουσιάσεις:

Β. Γ. Τζέμος- Μ.-Η. Πραβίτα (Επιμέλεια), «Συνταγματική Αναθεώρηση», 2015, σελ. 174.

Μαρία – Ντανιέλλα Μαρούδα, Βασιλική Σαράντη, «Προσφυγικό Δίκαιο», 2016, σελ. 349.

Αστέρης Αθ. Μπουζιάς, «Πολίτευμα και κομματικοί σχηματισμοί στην Σερβία, 1903-1914», 2015, σελ. 415.

Anthony Arnull and Damian Chalmers (Eds.), “The Oxford Handbook of European Union Law”, 2017, σ. 1072.