Έτος 2019 (4), Τεύχη 1-2

Μελέτες:

Γιάννης Σακέλλης: «Προσλήψεις στο Δημόσιο και Κοινωνική Πολιτική»

Παρασκευάς Νομικός: «Νέες ρυθμίσεις στο σύστημα προσλήψεων του Α.Σ.Ε.Π. (Ν. 4590/2019 ΦΕΚ Α’ 17/07-02-2019)»

Ευαγγελία-Ελισάβετ Κουλουμπίνη: «Νέες ελεγκτικές αρμοδιότητες και προοπτικές. η αξία του εσωτερικού ελέγχου»

Σταμάτιος Πουλής: «Διάφορες κατά τον έλεγχο δηλώσεων πόθεν έσχες ενώπιον του ελεγκτικού συνέδριου. τα όρια και οι δυνατότητες ελέγχου»

Θεολογία Γναρδέλλη: «Ο θεσμός της πρότυπης δίκης στο Ελεγκτικό Συνέδριο. αποτίμηση της εφαρμογής του»

Δημήτριος Β. Σκιαδάς: «Δημοσιονομικός μηχανισμός προστασίας του κράτους δίκαιου στην Ευρωπαϊκή Ένωση: επιλογή ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης ή ευρωπαϊκής ρήξης;»

Κωνσταντίνος Μαργαρίτης: «Η εκλογή του προέδρου της επιτροπής: μια συμβολή στην ερμηνεία του άρθρου 17, παράγραφος 7, εδάφιο πρώτο ΣΕΕ»

Ελένη Λευθεριώτου: «Νομικοί προβληματισμοί για τη χρήση ρομπότ και συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης στις λειτουργίες του κράτους»

Νομολογία:

«Πρόσφατη Νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

«Πρόσφατη Νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας»

Βιβλιοπαρουσιάσεις:

Βασίλης Γ. Τζέμος (Επιμ.), «ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ», Πρακτικά του 5ου Ετήσιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (Ε.Ε.Δ., Βόλος, 11-12 Μαΐου 2018)», 2019, σελ. 259

Ελένη Παλιούρα, «Το νομικό καθεστώς των θρησκευτικών κοινοτήτων στην Ελλάδα», 2019.

Laure Clement-Wiltz (dir.), «Le rôle politique de la Cour de Justice de l’ Union Européenne», 2019, σελ. 472.