Έτος 2020 (5), Τεύχη 1-2

Μελέτες:

Βασίλης Γ. Τζέμος: «Η μέρα νύχτα. Η πανδημία, η ζωή ως το υπέρτατο αγαθό και οι δύο όψεις της αναλογικότητας»

Γεώργιος Ι. Ανδρουτσόπουλος: «Δημόσια υγεία και θρησκευτική λατρεία στην εποχή του covid-19»

Ιωάννης Ελ. Κοϊμτζόγλου: «Νομικά ζητήματα από την επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνο-ιού Covid-19»

Δημήτριος Φινοκαλιώτης: «Μέτρα οικονομικής στήριξης κατά την επιδημία του κορωνοϊού»

Κωνσταντίνος Μαργαρίτης: «Οι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια πολύπλευρη κρίση: μέτρα στήριξης και κορονοϊός»

Νίκος Παπαχρήστος: «Η διαφορετική ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων στην πανδημία: οι Π.Ν.Π. χάριν του γενικού συμφέροντος»

Μιχαήλ. Χ. Οικονόμου: «Η διοικητική απόφαση της ελληνικής πολιτείας για κλείσιμο-αναστολή της λειτουργίας επιχειρήσεων ως μέτρο κατά της πανδημίας του κορωνοϊού υπό το πρίσμα της αρχής της αναλογικότητας»

Ελένη Μ. Παλιούρα: «Ηλεκτρονική δημόσια διοίκηση στην περίοδο του κορωνοϊού COVID-19»

Αριστείδης Τσάτσος: «Το Άρθρο 15 της ΕΣΔΑ στη Σκιά του COVID-19: Κορωνοϊός και Παρέκκλιση σε Περίπτωση Έκτακτης Ανάγκης – Μια Πρώτη Προσέγγιση»

Σεβαστή-Μαρία Καρακώστα: «Προσωπική αυτονομία και υποχρεωτικός εμβολιασμός στον καιρό του covid-19: νομικα και βιοηθικα ζητηματα»

Κωνσταντίνα Π. Σαξώνη: «Το ταμείο αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη μετά covid-19 εποχή»