Έτος 2020 (5), Τεύχη 3-4 (Ιούλιος – Δεκέμβριος)

Μελέτες:

Βασίλης Γ. Τζέμος: «ΑΣΕΠ και Συνταγματικό Δίκαιο των προσλήψεων στο Δημόσιο»

Ευαγγελία-Ελισάβετ Κουλουμπίνη: «Ο περιορισμός του αναδρομικού αποτελέσματος της ανάκλησης παράνομου διορισμού υπαλλήλου, λόγω πλαστότητας πτυχίου, με την αρχή της αναλογικότητας»

Στυλιανός Δ. Μαυρίδης: «H παράλειψη κοινοποίησης της ατομικής ειδοποίησης οφειλής/υπερημερίας του άρθρου 47 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. Ο κανόνας και η εξαίρεση»

Εύη Δραμαλιώτη: «Επιτελικά στελέχη στη δημόσια διοίκηση: Νέα αφετηρία, νέα προκλήσεις»

Κωνσταντίνος Μαργαρίτης: «Η νομοθετική πρωτοβουλία πολιτών στο ελληνικό Σύνταγμα: Mία πρώτη προσέγγιση»

Αριστείδης Τσάτσος: «Οι γεωπολιτικές συνέπειες του Brexit στην Ευρωπαϊκή Ένωση και Ολοκλήρωση: Απόπειρα ενός αποσυμβολισμού;»

Δημήτρης Μπουρίκος: «Τελωνείο και έδαφος/χώρος/τόπος: Όψεις διεθνούς, ενωσιακού και εθνικού θεσμικού πλαισίου»

Βασίλης Κόττας: «Αρχή της ήπιας ανάπτυξης ευπαθών οικοσυστημάτων και καθεστώς προστασίας κοινόχρηστων χώρων»

Νομολογία:

Πρόσφατη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας

Βιβλιοπαρουσιάσεις:

Βασίλης Γ. Τζέμος (Επιμέλεια): «Το δίκαιο των προσλήψεων – Νόμος Α.Σ.Ε.Π. (ν. 2190/1994), Ερμηνεία κατ’ άρθρο», 2020, σελ. 496

Κώστας Χ. Χρυσόγονος: «Πολιτειολογία. Το Κράτος ως μορφή οργάνωσης των ανθρωπίνων κοινωνιών, 2η επαυξημένη έκδοση», 2020, σελ. 871

Ευρυπίδης Στ. Στυλιανίδης, «Συνταγματική Αναθεώρηση 2019. Χαμένη ευκαιρία ή νέο Ξεκίνημα», 2020, σελ. 216

Η. Κουβαράς: «Οι συνέπειες της δικαστικής απόφασης ως θεμέλιο των νομικών κρίσεων, Νομική Βιβλιοθήκη», 2020, σελ. 344

Pascal Langenbach: «Der Anhörungseffekt. Verfahrensfairness und Rechtsbefolgung im allgemeinen Verwaltungsverfahren», 2017, σελ. 268

Riaan Eksteen: «The Role of the Highest Courts of the United States of America and South Africa, and the European Court of Justice in Foreign Affairs,», 2019, σελ. 448