Δημόσιο Δίκαιο: Έτος 2023, Τεύχος 1

Δημόσιο Δίκαιο: Έτος 2023, Τεύχος 1

Έτος 2023 (8), Τεύχος 1 Διαβάστε το τεύχος Μελέτες: Βασίλης Γ. Τζέμος, Επιλογή Προϊσταμένων στο Δημόσιο: Μια συγκεκριμένη πρόταση σ. 1 Απόστολος Παπακωνσταντίνου, Τυχαιότης και Διοικητικό Δίκαιο: Οπτική της Επίδρασης της Πραγματικότητος στην Εφαρμογή του Δικαίου σ. 9...
Δημόσιο Δίκαιο: Έτος 2022, Τεύχος 1

Δημόσιο Δίκαιο: Έτος 2022, Τεύχος 1

Έτος 2022 (7), Τεύχος 1 Διαβάστε το τεύχος Μελέτες: Ευάγγελος Βενιζέλος: «Προβλήματα κατανομής αρμοδιοτήτων μεταξύ Ανεξάρτητων Αρχών: Μια πρόταση για τη νομοθετική εισαγωγή κανόνα κατανομής και δικονομικού μηχανισμού άρσης της σύγκρουσης αρμοδιοτήτων» Αντώνης...
Δημόσιο Δίκαιο: Έτος 2021, Τεύχη 1-2

Δημόσιο Δίκαιο: Έτος 2021, Τεύχη 1-2

Έτος 2021 (6), Τεύχη 1-2 Διαβάστε το τεύχος Μελέτες: Βασίλης Γ. Τζέμος: «Εφαρμοσμένο Διοικητικό Δίκαιο και Αρχές Δικαίου και Μάνατζμεντ» Απόστολος Παπακωνσταντίνου: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων απονομής συνταξιοδοτικών παροχών σε ιδιώτες (άρθρα 255 και 257 ν.4798/2021):...
Δημόσιο Δίκαιο: Έτος 2020, Τεύχη 3-4

Δημόσιο Δίκαιο: Έτος 2020, Τεύχη 3-4

Έτος 2020 (5), Τεύχη 3-4 (Ιούλιος – Δεκέμβριος) Διαβάστε το τεύχος Μελέτες: Βασίλης Γ. Τζέμος: «ΑΣΕΠ και Συνταγματικό Δίκαιο των προσλήψεων στο Δημόσιο» Ευαγγελία-Ελισάβετ Κουλουμπίνη: «Ο περιορισμός του αναδρομικού αποτελέσματος της ανάκλησης παράνομου...
Δημόσιο Δίκαιο: Έτος 2020, Τεύχη 1-2

Δημόσιο Δίκαιο: Έτος 2020, Τεύχη 1-2

Έτος 2020 (5), Τεύχη 1-2 Διαβάστε το τεύχος Μελέτες: Βασίλης Γ. Τζέμος: «Η μέρα νύχτα. Η πανδημία, η ζωή ως το υπέρτατο αγαθό και οι δύο όψεις της αναλογικότητας» Γεώργιος Ι. Ανδρουτσόπουλος: «Δημόσια υγεία και θρησκευτική λατρεία στην εποχή του covid-19» Ιωάννης Ελ....
Δημόσιο Δίκαιο: Έτος 2019, Τεύχη 3-4

Δημόσιο Δίκαιο: Έτος 2019, Τεύχη 3-4

Έτος 2019 (4), Τεύχη 3-4 Διαβάστε το τεύχος Μελέτες: Βασίλης Γ. Τζέμος: «Η επιλογή Ειδικών Επιστημόνων στο Δημόσιο μέσω ΑΣΕΠ» Στυλιανός Δ. Μαυρίδης, Γεωργία Σ. Τζιαμπάζη: «Η ασφαλιστική εισφορά ως εργαλείο δημοσιονομικής πολιτικής: O προσδιορισμός του ύψους της με...